Kommunestyrene, administrasjon, tillitsvalgte og ungdomsrådene fra de tre kommunene var fredag 24. mars invitert til felles kommunemøte i Molde.

Der ble de informert om prosessen så langt.

Til sammen 80 deltakere fra Midsund, Molde og Nesset var påmeldt.

Deltakerne på kommunemøtet i Molde 24. mars 2017. Foto: Erik Birkeland, Romsdals Budstikke

Deltakerne på kommunemøtet i Molde. Foto: Erik Birkeland/Romsdals Budstikke

 

Her kan du lese/laste ned presentasjonene fra møtet:

Velkommen til kommunemøte Nye Molde kommune

Demokratiutvikling

Innlegg fra KS på kommunemøte

Kommunikasjonsstrategi

Kulturbygging

Presentasjon av demokratimodeller og adm arbeidsgrupper

Prosjektbeskrivelse demokratimodeller i Nye Molde kommune

Deltakerne på kommunemøtet i Molde 24. mars 2017. Foto: Erik Birkeland, Romsdals Budstikke.jpg

Deltakerne på kommunemøtet i Molde 24. mars 2017. Foto: Erik Birkeland, Romsdals Budstikke_1024x683.jpg