Assisterende rådmann

 • Ann-Mari Abelvik (kommunalsjef drift, Molde kommune)
 • Eirik Heggemsnes (kommunalsjef plan og utvikling, Molde kommune)
 • Randi Myhre (utviklingssjef, Molde kommune)
 • Britt Rakvåg Roald (prosjektleder, nye Molde kommune)

Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd

 • Ann-Mari Abelvik (kommunalsjef drift, Molde kommune)
 • Ola Ivar Vereide (fagsjef skole, Molde kommune)
 • Ingvild Marit Aas (enhetsleder Molde kulturskole, Molde kommune)

 

Kommunalsjef helse og omsorg

 • Ann-Mari Abelvik (kommunalsjef drift, Molde kommune)
 • Kjersti Klemetsen Bakken (fagsjef pleie og omsorg, Molde kommune)
 • Tanja Thalen (enhetsleder Kleive og Skåla omsorgssenter, Molde kommune)

Kommunalsjef teknisk, plan og næring

 • Eirik Heggemsnes (kommunalsjef plan og utvikling, Molde kommune)
 • Vegard Øverås Lied (avdelingsleder veg, vann og avløp, Nesset kommune)

Personal- og organisasjonssjef

 • Astrid Abelseth (Midsund kommune)
 • Kirsti Angelhus (seksjonsleder, Molde kommune)

Økonomisjef

 • Terje Tveeikrem Sæter (seksjonssjef, Molde kommune)
 • Kurt Magne Thrana (økonomisjef, Molde kommune)

Sjef for analyse, innovasjon og utvikling

 • Mette Jane Holand (personal- og organisasjonssjef, Molde kommune)
 • Siv Janne Håseth-Eik (rådgiver oppvekst, Midsund kommune)
 • Randi Myhre (utviklingssjef, Molde kommune)