Organisasjonskart_administrasjon.png

 

 • Kommunikasjon og service består av kommunikasjon, førstelinje, servicefunksjoner, sentralbord, vigsler, rådhusforvaltning og salg/skjenkebevilling. Det skal være servicetorg/publikumstjenester i alle tre kommunene.
 • Staben består av beredskap, kommuneoverlege og rådgiver/merkantil ressurs.
 • Assisterende rådmann skal i samarbeid med rådgiver/merkantil ressurs ivareta virksomhetsstyring og balansert målstyring, eierstyring/strategisk ivaretakelse av interkommunale samarbeid, tomtesalg, samt overordnet samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Ansatte

Her kommer ei oversikt over ansatte. Denne blir oppdatert fortløpende når tilsettingene blir klare.

Navn

Tittel

Seksjon

Britt Rakvåg Roald

Assisterende rådmann

 

Martha Beinset

Seksjonsleder

Seksjon for dokumentforvaltning og arkiv

Hilde Johansen

Seksjonsleder

Seksjon for kommunikasjon og service

Marianne Lianes

Seksjonsleder

Seksjon for politisk sekretariat

Roar Bye

Seksjonsleder

ROR innkjøp

 

Oppgaver og funksjoner

 • Administrasjons- og personalansvar for kommuneadvokat
 • Arkiv og dokumentforvaltning
 • Beredskap
 • Eierstyring/strategisk ansvar for IKS og drift IKS
 • Førstelinje og servicetorg
 • Innkjøp
 • Kommuneoverlege, overordnede funksjoner
 • Kommunikasjon
 • Overordnet samarbeid opp mot spesialisthelsetjenesten
 • Politisk sekretariat
 • Rådhusforvalting og kontoradministrasjon
 • Skjenke-/salgsbevilgning
 • Stedfortreder for rådmann
 • Tomtesalg
 • Valg
 • Vigsler
 • Virksomhetsstyring og balansert målstyring