Org_kart_Administrasjonsavdelingen.png

 

 • Kommunikasjon og service består av kommunikasjon, førstelinje, servicefunksjoner, sentralbord, vigsler, rådhusforvaltning og salg/skjenkebevilling. Det skal være servicetorg/publikumstjenester i alle tre kommunene.
 • Staben består av beredskap, kommuneoverlege og rådgiver/merkantil ressurs.
 • Assisterende kommunedirektør skal i samarbeid med rådgiver/merkantil ressurs ivareta virksomhetsstyring og balansert målstyring, eierstyring/strategisk ivaretakelse av interkommunale samarbeid, tomtesalg, samt overordnet samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Ansatte

Her kommer ei oversikt over ansatte. Denne blir oppdatert fortløpende når tilsettingene blir klare.

Navn

Tittel

Seksjon

Britt Rakvåg RoaldAssisterende kommunedirektør 
Martha BeinsetSeksjonslederSeksjon for dokumentforvaltning og arkiv
Hilde JohansenSeksjonslederSeksjon for kommunikasjon og service
Marianne LianesSeksjonslederSeksjon for politisk sekretariat
Roar ByeSeksjonslederROR innkjøp

 

Oppgaver og funksjoner

 • Administrasjons- og personalansvar for kommuneadvokat
 • Arkiv og dokumentforvaltning
 • Beredskap
 • Eierstyring/strategisk ansvar for IKS og drift IKS
 • Førstelinje og servicetorg
 • Innkjøp
 • Kommuneoverlege, overordnede funksjoner
 • Kommunikasjon
 • Overordnet samarbeid opp mot spesialisthelsetjenesten
 • Politisk sekretariat
 • Rådhusforvalting og kontoradministrasjon
 • Skjenke-/salgsbevilgning
 • Stedfortreder for rådmann
 • Tomtesalg
 • Valg
 • Vigsler
 • Virksomhetsstyring og balansert målstyring