• Ansatte i seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering i dagens Molde kommune skal inngå i avdelingen.
 • Personal- og organisasjonssjef i dagens Molde kommune skal være en del av avdelingen, og da som innovasjon- og endringsguide.
 • Folkehelsekoordinatorene i Molde og Nesset skal organiseres i avdelingen.
   

Ansatte

Her kommer ei oversikt over ansatte. Denne blir oppdatert fortløpende når tilsettingene blir klare.

Navn

Tittel

Randi Myhre Analyse- og utviklingssjef
Mette Holand Innovasjons- og endringsguide
   
   

Oppgaver og funksjoner

 • Analyser og kartlegging
 • Bestillerfunksjon, kommunale foretak, investering
 • Brukerundersøkelser
 • Eierskapsoppfølging kommunale foretak
 • Folkehelse
 • Forskning og utvikling
 • Gevinstmåling
 • IKT og digitalisering
 • Innovasjon
 • Investering
 • LEAN
 • Plankoordinering
 • Planstrategi
 • Prosjektledelse
 • Samfunnsanalyse og demografiutvikling
 • Spisskompetanse innenfor planarbeid
 • Systematisk evalueringsarbeid