En rekke arbeidsgrupper bistår med kartlegginger og anbefalinger til prosjektledelsen.

Her  finner du oversikt over gruppene,  hvilke spørsmål de jobber med og hvem som er deltakere. Har de avsluttet arbeidet sitt, finner du også rapport fra arbeidsgruppa.