Medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget er:

Arbeidsgiver: Leif Arne Lagesen, Anita Bugge, Mette Jane Holand, Ann-Mari Abelvik, Anne Grete Klokset, Anne-Kari Sjøli
Arbeidstaker: Gunn L. Lech, Oline D. Blø, Jane Ulriksborg Monsås, Cecile Sandvik, Marit Hammervold, Nils Erling Skarseth