I likhet med flere andre kommuner, har ikke arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i nye Molde blitt enige om tolkingen av regelverket som gjelder for arbeidstid og pause. Saken skal derfor avgjøres sentralt.

Inntil annet blir bestemt, gjelder denne arbeidstiden for ansatte på kontor og andre som har dagsarbeidstid: 08:00 - 15.50. 

Hvis du arbeider turnus, får du informasjon om eventuelle endringer hos din nærmeste leder.