Assisterende rådmann inngår i rådmannens toppledergruppe og skal være en støtte for rådmannen i det daglige arbeidet. Assisterende rådmann er rådmannens stedfortreder.

Assisterende rådmann skal i prosjektfasen aktivt delta i arbeidet med å utvikle og forme organisasjonen slik at den nye kommunen kan fungere best mulig fra 1. januar 2020.

Assisterende rådmann skal blant annet ha ansvar for virksomhetsstyring og internkontroll, beredskap, eierstyring, innkjøp, administrasjon- og personalansvar for kommuneadvokaten, politisk sekretariat, kommunens arkiv og dokumentsenter, kommunikasjon og førstelinje.

Assisterende rådmann forventes å være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av kommuneorganisasjonen og de kommunale tjenestene.

Les mer om stillingen og søk her

Slik skal nye Molde kommune organiseres.

Slik søker du på ledig stilling