Her kan du søke støtte til et arrangement eller en aktivitet som inkluderer innbyggere i minimum to av kommunene. Det kan for eksempel være klassetur, pensjonisttreff, kulturarrangement og idrettsaktivitet. Frivillige lag og organisasjoner, skoleklasser, velforeninger og alle andre som har bosted i de tre kommunene kan søke.

Søknadsprosessen er enkel. Du fyller ut feltene nedenfor og trykker send. Nye Molde kommune deler ut maksimalt 10 000 kroner til hvert tiltak. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2018. Det vil bli tildelt midler også i 2019.

Har du spørsmål om fondet eller hvordan du søker? Kontakt Hildegunn Kvernberg Blø.

Vi er spente på hva du søker midler til!