Du kan søke støtte til en aktiviteten eller arrangementet som inkluderer minimum to av de tre kommunene. Det kan for eksempel være klassetur, pensjonisttreff, kulturarrangement og idrettsaktivitet. Frivillige lag og organisasjoner, skoleklasser, velforeninger og alle andre som har bosted i de tre kommunene kan søke.

Nye Molde kommune deler ut maksimalt 10 000 kroner til hvert tiltak. Søknadsfristen var 1. oktober 2019.

Har du spørsmål om fondet? Kontakt Hildegunn Kvernberg Blø.