Stabsavdelingene

Tittel Brukes av Lønnes i henhold til hovedtariffavtalens kapittel
-sjef Avdelingssjefene i toppledelsen 3.4.1
 
seksjonsleder Seksjonsledere som er underlagt avdelingsjefene
Stillingene innhehar delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar
3.4.3
fagleder  

kap 5


Sektorene
 

Tittel Brukes av Lønnes i henhold til hovedtariffavtalens kapittel
kommunalsjef

kommunalsjefene i toppledelsen

3.4.1
enhetsleder
enhetsledere med delegert budsjett-, økononomi og personalansvar
 
3.4.2
avdelingsleder Seksjonsledere som er underlagt enhetsledere
Stillingene innhehar delegert budsjett, økonomi eller personalansvar
3.4.3
fagleder   kap 5


Prinsippene er bestemt av prosjektrådmann og er basert på et forslag utarbeidet av delprosjekt personal og organisasjon, hvor også tillitsvalgte var representert.