Det har blitt definert et hovedmål for arbeidet med demokratimodeller:

«Gjennom åpne og inkluderende prosesser komme frem til gode modeller som sørger for at lokaldemokratiet ivaretas i den nye kommunen.»

For å nå dette målet er det satt flere delmål:

  • Dele erfaring med hva andre kommuner som er i samme prosess
  • Involvere innbyggere og politikere
  • Foreslå prøveordninger
  • Sikre involvering blant annet ved å bruke digitale plattformer

Her kan du lese hele prosjektbeskrivelsen: Prosjektbeskrivelse demokratimodeller i Nye Molde kommune.pdf