I Midsund og Nesset kommuner er det størst oppslutning rundt alternativ 1 (Storslått og energisk). Henholdsvis 49 og 66 prosent mener at dette alternativet er best. I Molde mener 62 prosent av de som stemte at den nye kommunen bør velge Molde kommunes eksisterende kommunevåpen. Her er det alternativ 3 "Molderosen" som tar andreplassen med 14 prosents oppslutning. 

Prosessen videre

Folkets stemme vil inngå som en del av juryens helhetsvurdering. Juryen kommer med sin innstilling i midten av november, og saken legges frem for fellesnemnda 28. november. Det kreves likelydende vedtak i de tre kommunestyrene. Et endelig vedtak om nytt kommunevåpen vil derfor tidligst foreligge i februar 2019.

Her kan du laste ned power point-presentasjon med resultatene: