Samtlige søkere har blitt intervjuet. Prosjektrådmann ønsker en toppledergruppe som består av:

  • Rådmann: Arne Sverre Dahl
  • Assisterende rådmann: Britt Rakvåg Roald
  • Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd: Ann-Mari Abelvik
  • Kommunalsjef helse og omsorg: Tanja Thalén
  • Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø: Eirik Heggemsnes
  • Analyse- og utviklingssjef: Randi Myhre
  • Personal- og organisasjonssjef: Astrid Abelseth
  • Økonomisjef: Kurt Magne Thrana


Til sammen var det 15 ansatte som søkte på en eller flere av stillingene. Det var én søker fra Nesset, to fra Midsund og resten fra Molde kommune. Alle ble intervjuet, og en av søkerne trakk sin søknad etter intervjuet.

Lederkompetanse er viktig

– I vurderinga er det blant annet lagt vekt på den enkeltes kompetanse og erfaring som ledere, samt kvalifikasjoner i henhold til de kravene som var satt stillingsutlysningen, sier prosjektrådmann Arne Sverre Dahl. Han viser til at målene for den nye kommunen er ambisiøse, og at evnen til å lede i en tid med betydelig endring og omstilling er en vesentlig faktor. – Den nye kommunen må ha ledere som har nødvendig kompetanse, er dedikerte og som har stor arbeidskapasitet, men som også er ydmyke, sier han.

– Ledergruppen må dessuten kunne jobbe godt som et team. Jeg har vært opptatt av å sette sammen en ledergruppe som kan dra lasset sammen, og som har allsidig kompetanse og personlige egenskaper som vil styrke mulighetene for at vi skal nå målene for den nye kommunen, tilføyer Dahl. Kommunetilhørighet har ikke hatt avgjørende betydning.

Disse har bistått

Prosjektrådmannen har i tilsettingsprosessen fått bistand fra rådmennene i Midsund og Nesset kommuner, Ketil Ugelvik og Anne Grete Klokset. Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har vært Cecilie Sandvik (Utdanningsforbundet) og Sissel Bugge (Fagforbundet). Personalrådgiver Anne Mari Mordal fra Molde kommune har bistått med det administrative arbeidet.

De nye lederne blir en del av prosjektorganisasjonen for nye Molde kommune fra høsten 2018. De vil fordele arbeidstiden sin mellom eksisterende stilling og arbeid for den nye kommunen etter nærmere avtale.