rhdr

Alle førsteklassinger og størstebarna i barnehager i Midsund, Molde og Nesset er med i "I e VI-koret". Tiltaket fikk støtte fra Bli kjent-fondet sist høst, og pengene ble blant annet brukt til t-skjorter ungene skal bruke når de opptrer.

Tildeling våren 2019

Pengene skal gå til arrangementer eller aktiviteter som inkluderer innbyggere i minimum to av kommunene.

Navn Beløp Formål
SFO Langmyra skole 10.000 kroner Gardsbesøk/Ut på tunet på Midsund.
Eidsvåg barne- og ungdomsskole, 6A/B 10.000 kroner Skoletur til Midsund. Utforske fauna, geografi og Midsundtrapper.
Eidsvåg idrettslag 5000 kroner Inviterer idretter fra Molde til å presentere sin aktivitet (karate, fekting og trial), Samt artister fra Midsund/Molde til å bidra på Eidsvågdagene.
Sosiale seniorer v/Nesset frivilligsentral 10.000 kroner Busstur med guide til Midsund.
Molde pensjonistkor 10.000 kroner Korkonsert i Midsund.
Vårsol 4H og Skåla 4H 10.000 kroner Felles klubbkveld og overnattingstur. Utveksle erfaringer og bli kjent.
Storyville Storband 10.000 kroner Seminar og konsert i samarbeid med korps i Eidsvåg.
Molde kulturskole 10.000 kroner Skoleelever i de tre kommunene blir invitert til opplæring på strykeinstrumenter og senere konsert i Bjørnsonsalen under Rabalderfestivalen.
Molde kajakklubb 10.000 kroner Tur til Hjertøya med flyktninger fra Nesset.
Aktiv på dagtid i Nesset og Molde 6000 kroner Fellestur til Midsund
Kleive Vel 10.000 kroner Samarbeid og erfaringsutveksling mellom velforeninger i de tre kommunene
JCI Molde – Innflytterdagen 10.000 kroner Har nye Mole kommune som tema på innflytterdagen. Inviterer aktører fra alle tre kommunene.
Kreftkafeen Molde/NORILCO 10.000 kroner Arrangement i samarbeid med kreftkoordinatorer i de tre kommunene.
Bekkevoll ungdomsskole, 9D 10.000 kroner Skoletur til Nesset. Vurderer flere alternativer: Aktiv Eikesdal og Måsvassbu.
Bekkevoll ungdomsskole, 10A 10.000 kroner Skoletur til Nesset. Ikke bestemt reisemål ennå, men vurderer Nesset (avventer utbetaling).
SUM 141.000 kroner