• Den nye kommunen vil ha et totalt landareal på 1503,38 km2 (Kartverket, 2015).
  • Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bodde det 31 976 personer i de tre kommunene ved inngangen av 2019; Molde: 27 001, Midsund: 2019, Nesset: 2956.
  • Middels prognose fra SSB estimerer at i 2040 vil en samlet befolkning i den nye kommunen være 37 472.
  • Den høyeste toppen i nye Molde kommune heter Kleneggen/Høgbøra og ligger i Nesset. Den er 1964 moh.
  • Den største innsjøen er Eikesdalsvatnet i Nesset. Eikesdalsvatnet er 23,14 kvadratkilometer stor.
  • Bilturen fra Aursjøvegen i Nesset og til ferjeleiet på Dryna ytterst i Midsund er 151 km. Kjøreturen er beregnet til like over 3 timer.