Den nye kommunen vil ha et totalt landareal på 1503,38 km2 (Kartverket, 2015).

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bodde det 31 895 personer i de tre kommunene 1. kvartal 2018; Molde: 26 900, Midsund: 2049, Nesset: 2946.

Middels prognose fra SSB estimerer at i 2040 vil en samlet befolkning i den nye kommunen være 37 472.

Den høyeste toppen i nye Molde kommune heter Kleneggen/Høgbøra og ligger i Nesset. Den er 1964 moh.

Den størte innsjøen er Eikesdalsvatnet i Nesset. Eikesdalsvatnet er 23,14 kvadratkilometer stor.

Fra Aursjøvegen i Nesset og til ferjeleiet på Dryna ytterst i Midsund er det 151 km. Kjøreturen er beregnet til like over 3 timer.