På Nord-Heggdal i Midsund er det helleristinger. Hvor gamle er disse?
De er ca 5000 år gamle

Nesset har også noen berømte helleristninger. Hvor ligger disse?
De ligger på Boggestranda

Nesset kommune fikk dagens grenser i 1964, men når ble kommunen opprettet?
I 1837

Romsdals første tettsted hadde rundt 300 innbyggere og lå i Molde. Hvor var dette?
På Veøya

Keiser Wilhelm 2 var ofte på besøk i Molde før 1. verdenskrig. Hva var kallenavnet hans på byen?
Han kalte byen "Nordens Nice"

Hva eller hvem har Franskhelleren på Dryna fått navnet fra?
Den var gjemmested for franskmenn under 2. verdenskrig