Hva driver Silver Seafood AS i Midsund med?
Kreps og hummer

Hvor mange i Nesset kommune jobber i industrien? *
9 prosent av arbeidsstokken

Hvor stor andel av arbeidsstokken i Midsund pendler ut av kommunen? *
26 prosent

Hvilken kommune har flest sysselsatte i jordbruk, skogbruk og fiske? *
Molde (174)

Hvor mange nye bedriftsetableringer var det i de tre kommunene i 2017?
308 (267 i Molde, 31 i Nesset og 10 i Midsund)

Remmen møbelfabrikk i Eidsvåg er Norges største leverandør av?
Kommoder

* Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal per 4. kvartal 2017