Når er den offisielle valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019?
9. september


Hvor mange valglokaler finnes det til sammen i nye Molde kommune?
Du kan stemme i 11 valglokaler.
 

Hvor gammel må du være for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?
Du må fylle 18 år i løpet av valgåret

Hvor mange representanter skal sitte i kommunestyret etter valget?
59 representanter
 

Hvilken kommune hadde størst oppslutning ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg? (valgdeltakelse i prosent)
Nesset (63 prosent)
 

Hvor mange valglister er det i nye Molde til dette valget?
11 valglister