Fellesnemnda i nye Molde kommune består av 5 politikere fra hver av kommunene, til sammen 15 representanter.

Den ledes av ordføreren i Molde kommune, Torgeir Dahl, og har månedlige møter. Prosjektrådmann Arne Sverre Dahl rapporterer til fellesnemnda. Formannskapssekretær Marianne Lianes i Molde kommune er sekretær.
Se møtekalender og møtedokumenter her

Fellesnemnda for nye Molde kommune
Fellesnemnda i nye Molde kommune, samlet til møte i november 2017.