Den nye kommunen skal bli en fremtidsrettet kommune. En kommune som tar i bruk ny teknologi, som tar miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer. Nye Molde kommune skal ha tjenester der folk bor innen oppvekst, teknisk, helse og omsorg, samt ha et lokaldemokrati som ivaretar alle deler av kommunen. Dette er noen av målene.