• Avklaring på administrativ organisering
  • Avklaring på politisk organisering og lokaldemokratimodeller
  • Avklaring på fremtidig pensjonskasse
  • Avklaringer rundt fremtidig interkommunalt samarbeid
  • Starte prosesser rundt samordning av arkiv og IKT systemer
  • Strategi for samordning av kommunale planer
  • Involvere profesjonelle aktører i arbeidet med nytt kommunevåpen
  • Starte arbeidet med arbeidsgiverstrategi
  • Fortsette arbeidet med å bygge felles kultur

 

2019

September
Kommunevalg

Oktober
Kommunestyre konstituert for nye Molde kommune
 

2020

Nye Molde kommune etablert