Her finner du innhold som angår deg som er kommunalt ansatt i Midsund, Molde eller Nesset.
For mange medarbeidere blir det ingen vesentlige endringer etter 1. januar 2020. Men det gjelder ikke alle. Noen blir mer berørt, og omstillingsavtalen sier noe om rettighetene til deg som er ansatt. Avtalen finner du på disse sidene.

Her finner du også oversikt over hvem som er tillitsvalgt og hovedverneombud, samt hvem som sitter i arbeidsmiljøutvalget og partssammensatt utvalg.

Prosjektrådmannen sender ut nyhetsbrev til alle ansatte etter behov. Nyhetsbrevene får du tilsendt på e-post.
Du kan også finne dem her.