Det holdes ulike kurs for valgmedarbeidere:

  • Kurs for forhåndsstemmemottakere
  • Kurs for stemmestyrene
  • Kurs for valgmedarbeidere på valgdagen

Innkalling til kurs blir sendt på e-post til den enkelte.

Prøv gjerne valgdirektoratets e-læring for valgmedarbeidere.

Veiledninger og presentasjoner blir publisert på denne siden og på vår valgmedarbeiderportal (Mobilise) når det er klart.

Lov og forskrift:

Valgloven
Valgforskriften

Dokumenter:

Veiledning for valgfunksjonærer på valgdagen
Presentasjon som brukes på kurs for stemmestyrene 
Veiledning for bruk av valgmedarbeiderportalen Mobilise