Ordningen gjelder ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten i planleggingsprosessen fram til 1.1.2020.

Ansatte

Hver kommune registrerer timebruk som utløser behov for innleie/omdisponering av pålagte oppgaver i forbindelse med at ansatte deltar/bidrar i prosjektet.

I slutten av året blir dette gått gjennom av rådmennene og prosjektlederen, og de blir enige om fakturerering av nye Molde kommune.

Tillitsvalgte

Kommunene har følgende frikjøpte hovedtillitsvalgte pr dato:

Midsund kommune
Fagforbundet  - 25 % frikjøp
Utdanningsforbundet  - 11 % frikjøp

Nesset kommune
Fagforbundet:  - 50 % frikjøp
Norsk sykepleierforbund  - 11 % frikjøp
Utdanningsforbundet - 20 % frikjøp
Delta - 11 % frikjøp

Molde kommune
Fagforbundet - 2 x 100 % frikjøp
Utdanningsforbundet - 100 % frikjøp
Norsk sykepleierforbund - 50 % frikjøp
DELTA - 34 % frikjøp
FO - 20 % frikjøp

Frikjøpsordning i prosjektperioden

Hvert frikjøpte HTV får 10 % ekstra frikjøp i forhold til dagens frikjøp i forbindelse med kommunereformen. Frikjøpet betales ut fra egen kommune og faktureres nye Molde kommune.

Tillitsvalgte som deltar i arbeidet og ikke kommer inn under denne særavtalen for frikjøp, får sine rettigheter dekket av ordningen med rett til fri som omtales i Hovedavtalen mellom partene.

Vernetjenesten

Fra 1. februar 2018 frikjøpes hovedverneombud i de tre kommunene med 10% stilling hver.

 


Reglementet Frikjøpsordninger nye Molde kommune, ble vedtatt av fellesnemnda for nye Molde kommune 30. august 2017.

Ønsker du å lese hele reglementet eller laste ned dokumentet, kan du gjøre det her: