2018 blir et spennende og helt annerledes år for oss som jobber i Midsund, Molde og Nesset. Det blir et år med mange avklaringer. Det er helt nødvendig for å holde fremdriften i arbeidet med å bygge den nye kommunen. 

Den administrative organiseringen vil bli bestemt i løpet av våren. Dette er ikke tiden for alle detaljer, men grunnprinsippene må på plass nå. Når strukturen er klar kan lederne i de ulike funksjonene ansettes, og en ny ledergruppe komme i gang. De får en viktig jobb. I samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og alle ansatte, er det ledergruppa som skal utvikle organisasjonen og bygge den organisasjonskulturen som skal prege oss i mange år fremover.

Overordnet politisk organisering ble vedtatt i 2017, men fortsatt gjenstår detaljene. I år skal fellesnemnda ta stilling til den samlede politiske organiseringen til hvordan lokaldemokratiet skal fungere i praksis.

Kommunestyrene skal velge pensjonskasse for den nye kommunen. Hvilke interkommunale samarbeid som skal videreføres, justeres eller avvikles, kommer også på dagsorden. En egen arbeidsgruppe bistår prosjektledelsen i dette arbeidet.

Nye prosesser skal startes. Vi må få på plass arbeidsgiverstrategi, og vi må avklare hvordan kommuneplaner, arkiv og IKT systemer skal samordnes. En  delprosjektleder innen IKT er allerede igang med det sistnevnte. Parallelt  så følger vi utviklingen i Gjemnes, og holder døra åpen for eventuelle utvidelser av den nye kommunen. 

Jeg ønsker hver og en av dere lykke til i det nye året. Jeg håper og tror at vi får et fremgangsrikt år!

Arne Sverre Dahl
prosjektrådmann