Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme ved

 • Midsund kommunehus, servicekontoret
 • Molde rådhus, foajeen
 • Nesset kommunehus, servicekontoret

Åpningstider for forhåndsstemmelokaler i nye Molde vil være hverdager klokken 0800-1530. I tillegg vil det være langåpent til kl. 19.00 på torsdag 22. og 29. august og lørdag 31. august fra kl. 11.00-15.00.

Forhåndsstemme ved institusjon

I forkant av valgdagen arrangerer nye Molde kommune forhåndsstemming ved flere institusjoner.  Forhåndsstemmingen foregår ved at et team fra kommunen reiser rundt på institusjonene.

Alle kan stemme her disse dagene - både beboere/brukere av institusjonene og alle andre.

Sted Dato Tid

Forhåndsstemming ved institusjon 2019

Bergmo omsorgssenter 20.08.2019 kl. 09.30-12.30
Midsund omsorgssenter 20.08.2019 kl. 12.00-14.00
Glomstua omsorgssenter 21.08.2019 kl. 11.00-13.00
Kleive omsorgssenter 22.08.2019 kl. 11.00-13.00
Nesset omsorgssenter 22.08.2019 kl. 10.00-11.30
Vistdal bofellesskap 22.08.2019 kl. 15.00-17.00
Skåla omorgssenter 23.08.2019 kl. 11.00-13.00
Høgskolen i Molde 28.08.2019 kl. 10.00-14.00
Molde videregående skole 29.08.2019 kl. 12.00-14.30
Romsdal videregående skole 30.08.2019 kl. 09.00-12.30

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du stemme hjemme eller der du oppholder deg. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til deg på et nærmere avtalt tidspunkt. Du trenger ikke å søke dersom du oppholder deg på en institusjon hvor det arrangeres forhåndsstemmegivning.

Ta kontakt med oss for å få stemme hjemme. Du kan ringe oss på tlf. 71 11 10 00, du kan sende e-post til politisk.sekretariat@molde.kommune.no, eller du kan bruke dette skjemaet. Da må du sende det til Valgstyret i nye Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde. Frist for å søke er 4. september.

Stemme fra utlandet

Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard og Jan Mayen fra 1. juli 2019. Du kan forhåndsstemme fra de fleste norske utenriksstasjonene, altså ambassader og konsulater. Der har de alt du trenger av valgmateriell. Se hvor du kan forhåndsstemme i utlandet på valg.no

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 9. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Hvis du er i utlandet, og det ikke er en ambassade eller konsulat i nærheten, kan du sende en brevstemme til den kommunen der du er manntallsført. Du trenger to blanke ark og tre konvolutter. Slik gjør du det:

 1. Bruk det ene blanke arket som stemmeseddel til kommunestyrevalget. Skriv på “Kommunestyrevalg 2019 Molde” og navnet på det partiet du stemmer på.
 2. Bruk det andre blanke arket som stemmeseddel til fylkestingsvalget. Skriv på “Fylkestingsvalg 2019 Møre og Romsdal” og navnet på det partiet du stemmer på.
 3. Legg begge stemmesedlene i konvolutt nr. 1.
 4. Legg deretter konvolutt nr. 1 (med sedlene) ned i konvolutt nr. 2
 5. Lim igjen konvolutt nr. 2
 6. Utenpå konvolutt nr. 2 skriver du:
 • "Brevstemme - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019”
 • Ditt navn og fødselsdato
 • Din adresse i nye Molde kommune pr 30.6.2019, eventuelt siste adresse før flytting til utlandet
 • Sted, dato og underskrift

Legg deretter konvolutt nr. 2 ned i konvolutt nr. 3, skriv utenpå og send til:
Valgstyret i nye Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Norway