Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett, jf. valgloven § 2-2:

Alle som har stemmerett til stortingsvalg, samt ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de er:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.