Disse har stemmerett:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.

  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme ved valget i Molde kommune, må du være folkeregistrert i kommunen.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle personer som har stemmerett i kommunen. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2019.

Manntallet for nye Molde kommune vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter 10. juli og til og med valgdagen. Alle innbyggere med stemmerett i Midsund, Molde og Nesset kommuner vil stå i felles manntall for nye Molde kommune.

Krets Sted
Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:
01 Kvam Bunnpris Kvam
02 Molde Molde rådhus
03 Fuglset Rema 1000 Fuglset
04 Kviltorp Kiwi Bergmo
05 Hjelset/Kleive Eurospar Skjevik og Joker Kleive
06 Skåla/Bolsøya/Kortgarden Spar Skåla og Nærbutikken Vågane
07 Sekken Sekken handelslag AS
08 Nordbyen Kiwi Nordbyen
09 Ytre Nesset Servicekontoret i Nesset/Biblioteket, Eidsvåg
10 Indre Nesset Coop Eresfjord og Vistdal
11 Midsund Midsund kommunehus

Dersom du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i og hvilken krets du tilhører. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med oss for å sjekke at du står i manntallet.

 

Krav om retting av feil

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i manntallslistene, kan du kreve at feilen blir rettet. Dette bør du gjøre snarest mulig og i god tid før valget. Merk at du ikke kan kreve retting for flytting etter 30. juni 2019.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til: Valgstyret i nye Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde eller til e-post: politisk.sekretariat@molde.kommune.no