- Hvordan skal dere ta fatt på denne jobben, prosjektleder Britt Rakvåg Roald?

- Dette blir et arbeid der vi må avveie ulike hensyn, sier Rakvåg. Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene legger sterke føringer. På områder hvor Midsund har spesiell kompetanse, skal arbeidsplassene være i Midsund.  I Eidsvåg skal det være publikumsretta tjenester og desentraliserte rådhusfunksjoner. Antallet arbeidsplasser på kommunehuset i Nesset skal holdes på samme nivå som i dag.

Intensjonsavtalen slår også fast at nye Molde kommune skal bygge sterke fagmiljøer og ta i bruk ny teknologi for å sikre mer effektive tjenester.  – Arbeidet med lokalisering skal også bidra til oppfylle målene med reformen, sier prosjektlederen.

Kartlegging og oversikt

Hvilke funksjoner og tjenester er ved de ulike kommunehusene i dag? Finnes funksjoner eller tjenester som strengt tatt kan plasseres hvor som helst? Det skal prosjektgruppa finne ut av. De skal også foreslå hvor disse funksjonene bør ligge, og lage plan for hvordan kommunehusene skal utnyttes.

Les mer om arbeidet med lokalisering