Foto: Deltakerne på kommunemøtet i Molde 24. mars 2017. Foto: Erik Birkeland, Romsdals Budstikke

Den politiske hovedmodellen er vedtatt, men detaljene er fortsatt til diskusjon. Politikere, tillitsvalgte og administrative ledere setter lokaldemokrati og politisk organisering på dagsorden når felles kommunemøte avholdes i Molde, torsdag 25. januar. 

Demokratigruppen har noen foreløpige forslag til hvordan den politiske organiseringen bør være, samt tanker rundt hvordan demokratiet bør fungere i praksis.  Hvordan skal vi for eksempel engasjere innbyggerne? Tre arbeidsdokumenter blir diskusjonsgrunnlag til møtet.

Her kan du lese dokumentene: