Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for IKT og digitalisering

Rapporten sier noe om:

  • Hvordan er IKT og digitalisering organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
  • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
  • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Mette Holand (gruppeleder), Astrid Abelseth, Hildegunn Kvernberg Blø, Fred Gjørtz og tillitsvalgt Cecilie Sandvik Utdanningsforbundet.

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.