Det skal være et fagmiljø innen lanbruksforvaltning, næring og miljø på kommunehuset i Eidsvåg. På sikt skal det også bygges opp et sentralt dokumentsenter i Eidsvåg.
Det er hovedtrekkene i det enstemmige vedtaket som fellesnemnda i dag har fattet om lokalisering av arbeidsplasser.

Her kan du se videoklipp fra fellesnemnda 20. mars 2019

Her finner du saksdokumentene til møte i fellesnemnda for nye Molde kommune, 20 mars 2019

Les rapporten «lokalisering av arbeidsplasser nye Molde kommune»