Alle interkommunale samarbeid som Midsund, Molde og Nesset er en del av skal gjennomgås.

Hva skal fornyes og hva skal avvikles? En egen arbeidsgruppe skal utarbeide strategi for de enkelte samarbeidene og lage en prioriteringsrekkefølge.

Arbeidsgruppen består av:
Torgeir Dahl (ordfører i Molde)
Arne Sverre Dahl (prosjektrådmann i nye Molde/rådmann i Molde)
Rolf Jonas Hurlen (ordfører i Nesset)
Frits Inge Godø (varaordfører i Midsund)
Anne Grete Klokset (rådmann i Nesset)
Ketil Uglvik (rådmann i Midsund)
Britt Rakvåg Roald (prosjektleder, nye Molde kommune)
Peggy Vike, Nesset (Delta)
Frode Raknes, Midsund (Fagforbundet)
Cecilie Sandvik, Molde (Utdanningsforbundet)

Her er en oversikt over interkommunale samarbeid som kommunene er en del av i dag. 

(Leser du på mobil? Zoom ut, eller legg skjermen horisontalt for å se hele tabellen)

Samarbeid

Midsund

Molde

Nesset

Med andre

Arbeidsgiverkontroll

X

X

 

X

ASTERO AS

X

X

X

X

Barneverntjenesten Aukra, Eide, Midsund, Molde

X

X

 

X

Barneverntjenesten Sunndal, Tingvoll, Nesset

 

 

X

X

Biblioteksamarbeid Nesset og Sunndal

 

 

X

X

Bjørnsonfestivalen

 

X

X

X

Brannsamarbeid Molde – Aukra

 

X

 

X

Brannsamarbeid Molde – Eide

 

X

 

X

Brannsamarbeid Molde – Fræna

 

X

 

X

Brannsamarbeid Molde – Midsund

X

X

 

 

Brannsamarbeid Molde – Nesset

 

X

X

 

Brannsamarbeid Molde – Rauma

 

X

 

X

Dovrefjell nasjonalpark

 

 

X

X

Driftsassistanse for vann og avløp

X

X

X

X

Felles legeskyssbåt Misund, Aukra, Sandøy

X

 

 

X

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

X

X

X

X

GassROR IKS

X

X

X

X

Gassvegen

X

X

X

X

Indre Romsdal prosti

 

 

X

X

IKA Møre og Romsdal IKS

X

X

X

X

IKT-ORKidé

 

 

X

X

IKT samarbeid (NAV)

X

 

 

X

Innkjøpssamarbeid i Romsdal

X

X

X

X

Interkommunal plan for sjøområdene i Nordmøre

 

 

X

X

Interkommunal plan for sjøområdene i Romsdal

X

X

X

X

Interkommunalt tilsyn byggesak

X

X

X

X

IUA Romsdal

X

X

X

X

KAD-plasser Molde, Eide, Nesset, Aukra

 

X

X

X

Kjøp av lærertjenester fra Molde kulturskole

X

X

X

 

Kommunedelplan E39 Vestnes-Molde

X

X

 

X

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

 

X

X

X

Kommunerevisjonsdistrikt 3 Møre og Romsdal

X

 

 

X

Kontrollutvalgssekretariat for Romsdal

 

X

X

X

Krisesenteret Molde og omegn IKS

X

X

X

X

Kulturskole Gjemnes og Nesset

 

 

X

X

Kunnskapsnett Romsdal

X

X

X

X

Kystlab AS

X

X

X

X

Legevaktsamarbeid Aukra, Midsund, Sandøy

X

 

 

X

Legevaktsamarbeid Eide, Fræna, Molde, Nesset

 

X

X

X

Logopedsamarbeid Molde-Midsund

X

X

 

 

Molde lufthavnutvikling

X

X

X

X

Molde og Romsdal havn IKS

X

X

X

X

Muritunet AS

X

X

X

X

Møreaksen AS

X

X

 

X

Møre og Romsdal 110-sentral

X

X

X

X

Nordmøre og Romsdal interkommunale opplæringskontor

 

X

 

X

Oppmåling Nesset og Gjemnes

 

 

X

X

PPT Aukra, Midsund og Molde

X

X

 

X

PPT Sunndal Tingvoll og Nesset

 

 

X

X

Regional PP-tjeneste for Nordmøre

 

 

X

X

Regional PP-tjeneste for Romsdalsregionen

X

X

 

X

RIR

X

X

X

X

RIR Næring AS

X

X

X

X

Romsdal Regionråd

X

X

X

X

Romsdalsmuseet

X

X

X

X

ROR barnevern (faglig samarbeid)

X

X

 

X

ROR-IKT

X

X

 

X

Samarbeid om anbud vaskeriavtale 4K

X

X

 

X

Samhandlingsreformen i ROR

X

X

X

X

Samspleis AS

X

X

X

X

Skatteoppkrever Molde-Vestnes-Midsund

X

X

 

X

Snarveien AS

 

X

 

X

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal (SMISO MR)

X

X

X

X

Sunnmøre kontrollsekretariat IKS

X

 

 

X

Teateret Vårt

X

X

X

X

Tusten tunnelselskap AS

 

X

 

X

Tøndergård skole og ressurssenter

X

X

X

X

Veterinærvakt Molde, Midsund og Aukra

X

X

 

X

Veterinærvakt Molde-Nesset

 

X

X

 

Voksenopplæring Molde-Aukra

 

X

 

X

Voksenopplæring – salg/kjøp av tjenester

X

X

X

X