Nedenfor finner du pågående høringer. Send e-post til ansvarlig leder innen oppgitt frist. Alle høringssvar blir vurdert. Høringssvarene legges frem for prosjektrådmannen, men blir ikke offentlige dokumenter.
 

Sektor/avdeling

Ansvarlig Høringsdokument Høringsfrist
Administrasjonsavdelingen Britt Rakvåg Roald 20.11. kl 12
 
Sektor for oppvekst, kultur og velferd Ann-Mari Abelvik 27.11 kl 12
Sektor for helse og omsorg Tanja Thalén 22.11 kl 12
 

Personal og organisasjonsavdelingen
 
Astrid Abelseth 26.11 kl 12