Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kartlegging 2017

Tjenesteområdene i de tre kommunene er nå kartlagt. Til sammen har 20 arbeidsgrupper og over nitti prosjektdeltakere vært i sving. Gruppene har hovedsakelig bestått av administrative ledere og tillitsvalgte fra Midsund, Molde og Nesset.

Rapportene finner du ved å klikke på den aktuelle gruppa lenger ned i artikkelen.

Følgende spørsmål er belyst i rapportene:

 • Hvordan er tjenesteområdet organisert i dag?
 • Hvor mange ansatte er det og hvilke faggrupper er de fordelt på?
 • Hvilke avtaler mellom partene og interne reglement finnes innenfor tjenesteområdet?
 • Hvilke samarbeidsavtaler finnes innenfor tjenesteområdet og med hvem (fagsamarbeid, IKS, vertskommunesamarbeid mm)?
 • Hvilke planer finnes for utviklingen av tjenesteområdet?


Rapportene skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering i den nye kommunen. (Klikk på tittel i oversikten under for å lese mer)

Barnevern

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt barneverntjenesten

Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for barnevern

Rapporten omfatter det interkommunale barneverntilbudet , og sier noe om:

 • Hvordan er barnevern organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Yngve Cappelen (gruppeleder), Jan Karsten Schjølberg og tillitsvalgt Ann Merete Ræstad Karlsen (FO).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Beredskap

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt beredskap.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for beredskap.

Rapporten sier noe om:

 • Hvordan er beredskap er organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Bård Misund (gruppeleder), Astrid Abelseth, Anne- Karin Sjøli og Jørgen Nordheim.

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Botjeneste PU/tiltak funksjonshemmede

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede.
Her kan du laste ned rapporten for Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede.

Rapporten sier noe om:

 •  Hvordan er Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 •  Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 •  Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Bente Hegdal (gruppeleder), Marta Midtbø, Jan Karsten Schjølberg, og tillitsvalgt Ann Kristin Holten (FO).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Byggesak, geodata/matrikkel/eiendomsskatt

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt byggesak, geodata/matrikkel/eiendomskatt.
Her kan du laste ned rapporten for Byggesak, geodata/matrikkel/eiendomsskatt.

Rapporten sier noe om:

 •  Hvordan er byggesak, geodata/matrikkel/eiendomskatt organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 •  Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 •  Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Aleksander Knudsen (gruppeleder), Kim Trosdal, Håvard Tjelle-Søvik og tillitsvalgt Gudrun Holm (Tekna).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Fellestjenester: Sentralbord, servicetorg, politisk sekretariat, dokumentsenter, juridiske tjenester

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt fellestjenestene.

Rapportene omfatter sentralbord, servicetorg, politisk sekretariat, dokumentsenter, juridiske tjenester, og sier noe om:

 • Hvordan er fellestjenestene organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Mette Holand (gruppeleder), Astrid Abelseth, Vivian Høsteng, Ina Rausand Olsen og tillitsvalgt Rakel Sjåholm Løvås (Fagforbundet).

Rapportene skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Flyktningtjenester

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt flyktningtjenestene.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for flyktningtjenester.

Rapporten omfatter avtaler, regelverk og planer, og sier noe om:

 • Hvordan er flyktningtjenesten organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Morten Myking (gruppeleder), Mona Solvold Dahl, Line Solberg og tillitsvalgt Gerd Norunn Nygård (Delta).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Helsetjenester, frisklivssentral

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt helsetjenester.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for helsetjenester, frisklivssentral, helsestasjon.

Rapporten omfatter helsetjenester, frisklivssentral, helsestasjon, og sier noe om:

 • Hvordan er helsetjenesten organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Henning Fosse (gruppeleder), Cato Innerdal, Thomas Rakvåg, Jan Karsten Schjølberg og tillitsvalgt Siw Aasen (NSF).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen

IKT og digitalisering

Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for IKT og digitalisering

Rapporten sier noe om:

 • Hvordan er IKT og digitalisering organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Mette Holand (gruppeleder), Astrid Abelseth, Hildegunn Kvernberg Blø, Fred Gjørtz og tillitsvalgt Cecilie Sandvik Utdanningsforbundet.

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Kirkelig fellesråd/kirkeverge

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt kirken/kirkelig fellesråd
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for kirken/kirkelig fellesråd.

Rapporten omfatter de områder der det kommunale ansvaret for kirken har innvirkning på organisering, finansiering og tjenesteyting, og sier noe om:

 • Hvordan er kirken og kirkelig fellesråd organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Kjell Roger Gammelsæter (gruppeleder), Hans Jacob Nes, Svanaug Lervik.

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Kultur, kulturskole, idrett/idrettshaller, frivillighet

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt kulturområdet.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for kultur, kulturskole, idrett/idrettshaller og frivillighet.

Rapporten omfatter kultur, kulturskole, idrett/idrettshaller og frivillighet. Den sier noe om:

 • Hvordan er kulturområdet organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Turid Leirvoll Øverås (gruppeleder), Janny Meese, Ingvild Aas, Malvin Gjendem Bjørnerem og tillitsvalgt Matthew Thomas Barry (MFO).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Landbruk og naturforvaltning

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt landbruk og naturforvaltning.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for landbruk og naturforvaltning.

Rapporten sier noe om:

 • Hvordan er landbruk og naturforvaltning organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Kari Gussiås (gruppeleder), Nils Bjørn Venås og Nils Edvin Sanden og tillitsvalgt Gerd Norunn Nygård (Delta).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

NAV

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt tjenestene i NAV.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for tjenestene i NAV.

Rapporten omfatter avtaler, regelverk og planer, og sier noe om:

 • Hvordan er NAV organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Ann Elin Høgset (gruppeleder), Anne Jorunn Vågen, Leif Ståle Engdal og tillitsvalgt Ole Palmer Morewood (FO).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Oppvekst: Skole, voksenopplæring, barnehage, PPT, SLT

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt oppvekst.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for skole, voksenopplæring, barnehage, PPT og SLT.

Rapporten omfatter skole, voksenopplæring, barnehage, PPT, og SLT. Den sier noe om:

Hvordan er oppvekst organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?

Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?

Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Ann-Mari Abelvik (gruppeleder), Siw Janne Håseth-Eik, Gro Toft Ødegård, Ivar Vereide, Gro Bjørnstadjordet Ericson, Frode Sundstrøm, Tanja Holsæter og tillitsvalgt Nils Erling Skarseth (Utdanningsforbundet).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Personal- og organisasjonsutvikling, innovasjon

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt personal og organisjasjon.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for innovasjon, personal- og organisasjonsutvikling.

Rapporten omfatter ansvar for personal- og organisasjonsutvikling, innovasjon , og sier noe om:

 • Hvordan er dette organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Kirsti Angelhus (gruppeleder), Anne-Karin Sjøl, Ann Kristin Høgseth og tillitsvalgt Linda Klausen (Fagforbundet).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Plan og utvikling, folkehelse

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt plan og utvikling og folkehelse.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for plan og utvikling, folkehelse.

Rapporten sier noe om:

 • Hvordan er plan- og utvikling og folkehelse organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Randi Myhre (gruppeleder), Jostein Bø, Elin Grete Vatnehol, Mari Husan, Hogne Frydenlund og tillitsvalgt Sigrid Sandvik (Norsk Fysioterapeutforbund).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Pleie og omsorg

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt pleie og omsorg.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for pleie og omsorg.

Rapporten sier noe om:

 • Hvordan er pleie og omsorg organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Kjersti Bakken, Tone Borge Løkhaug, Randi Myhre, Leif Arne Lagesen, Jan Karsten Schjølberg, Ann Ragnhild Dyrli og tillitsvalgt Marte Nygård (NSF).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen

Rus og psykisk helsearbeid

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt rus og psykisk helsearbeid.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for rus og psykisk helsearbeid.

Rapporten sier noe om:

 • Hvordan er rusarbeid og psykisk helsearbeid organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Ann Sissel Misund Nedberg (gruppeleder), Inge Baadnes, Sissel Telnes Orvik, Ellen Kristin Gagnat og tillitsvalgt Eli Åse Gravdehaug (NSF).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Tekniske tjenester: Bydrift, park, vei, kommunale bygg, brann

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt tekniske tjenester.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for Tekniske tjenester: bydrift, park, vei, kommunale bygg og brann.

Rapporten omhandler bydrift, park, vei, kommunale bygg og brann. Den sier noe om:

 • Hvordan er tekniske tjenester organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Stine Breivik (gruppeleder), Mona Sørensen, Malin Bruseth, Magne Opstad og tillitsvalgt Linda Klausen (Fagforbundet).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Vann og avløp

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt vann og avløp.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for vann og avløp.

Rapporten sier noe om:

 • Hvordan er vann og avløp organisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Bjarte Koppen (gruppeleder), Inge Rakvåg, Vegard Øverås Lied og tillitsvalgt Lars Petter Kjerstad (Fagforbundet).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

Økonomi, skatteoppkrever, innfordring, lønn, innkjøp

En administrativ arbeidsgruppe har kartlagt økonomi, skatteoppkrever, innfordring, lønn, innkjøp.
Her kan du laste ned kartleggingsrapporten for økonomi, skatteoppkrever, innfordring, lønn og innkjøp.

Rapporten sier noe om:

 • Hvordan er økonomi, skatteoppkrever, innfordring, lønn, innkjøporganisert i Midsund, Molde og Nesset i dag?
 • Hvor mange ansatte er det? Hvilke tjenester leveres?
 • Hvilke samarbeidsavtaler og planer er det innenfor tjenesteområdet?

Arbeidsgruppa har bestått av Kurt Thrana (gruppeleder), Arild Sjøvik, Solfrid Svensli og Terje Tveeikrem Sæter og tillitsvalgt Nils Ingar Drøpping (Econa).

Rapporten skal brukes som grunnlag for neste fase i arbeidet, som blir å foreslå organisering av den nye kommunen.

illustrasjon