I denne samtalen kan du si litt om hva du ønsker å arbeide med, og hvordan kompetansen din kan utnyttes best i den nye kommunen.

Det er de nye topplederne som har ansvaret for at samtalene. Det kan uansett bli din nåværende, nærmeste leder som gjennomfører samtalen med deg. Dette vurderes individuelt.

Hvis du har mange oppgaver i dag, kan disse kanskje bli fordelt på flere stabsavdelinger i nye Molde. Da kan det bli aktuelt at to avdelingssjefer gjennomfører samtalen med deg.

Samtalene vil foregå etter en fast mal. Du kan laste ned mal for kartleggingssamtalen her. Skriv den ut, og tenk igjennom svarene dine, så stiller du best mulig forberedt til samtalen.