Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd inngår i rådmannens toppledergruppe og skal i prosjektfasen delta aktivt i arbeidet med å utvikle og forme organisasjonen slik at den nye kommunen kan fungere best mulig fra 1. januar 2020.

Kommunalsjefen forventes å være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av kommuneorganisasjonen og de kommunale tjenestene, og med evne til å tenke helhetlig og langsiktig.

Med grunnlag i kommunalsjefens ulike ansvarsområder har ledergruppen og rådmannen i fellesskap ansvar for at innbyggerne i Molde kommune får gode kommunale tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og med en ansvarlig økonomi. Kommunalsjefen vil ha oppfølgings- og resultatansvar for virksomhetene innenfor sitt område.

Les mer om stillingen og søk her

Slik skal nye Molde kommune organiseres.

Slik søker du på ledig stilling