Kommunevåpenet.jpg
- Prosessen startet i 2017 og har vært veldig grundig. Nå er det nok mange, og meg selv inkludert, som er mer bevisst på den historiske verdien i kommunevåpenet vårt, sier ordfører Torgeir Dahl. Moldes kommunevåpen er fra 1742, det året da Molde fikk status som by.  Det symboliserer hvalen som jagde silda inn i fjordene og som berget folket fra hungersnød i årene fra 1739 til 1741. Kommunevåpenet ble et symbol på lykke og fremgang for hele fogderiet.

Ordføreren legger ikke skjul på at han er veldig fornøyd med at «hval og sild» videreføres i nye Molde. 
- Motivet formidler en viktig historie som er relevant for hele den nye kommunen. Nærheten til havet og ressursene i havet vil alltid være viktig for oss, sier Dahl.