I kapittel fire i intensjonsavtalen står det at ett av målene for den nye kommunen er å ha « et lokaldemokrati som ivaretar alle deler av kommunen, i god dialog med innbyggerne.»

Viktige spørsmål vi må stille oss er:

  • Hvordan skal lokaldemokratiet fungere i den nye kommunen?
  • Hvilke modeller bør vi velge?
  • Hvordan sikrer vi at alle deler av kommunen behandles likt? 

Prosessen skal være åpen og inkluderende, og er en modningsprosess der de gode idéene vil komme fram underveis i arbeidet.

Disse skal jobbe med demokratimodellen:

Britt Rakvåg Roald, prosjektleder/gruppeleder
Svein Atle Roset, Nesset
Anders Torvik, Nesset
Kari Petrine Fitje Øverås, Nesset
Frits Inge Godø, Midsund
Inger Lise Trønningsdal, Midsund
Odd Helge Gangstad, Midsund
Torgeir Dahl, Molde
Sidsel Rykhus, Molde
Margareth Hoff Berg, Molde

Tillitsvalgt: Cecilie Sandvik (NSF)


Det er blitt utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse for arbeidet med lokaldemokrati. Mer om prosjektbeskrivelsen finner du her.