En av de viktigste oppgavene vi har når tre kommuner skal bli én, er å sikre lokaldemokratiet. Prosessen skal være åpen og inkluderende, og er en modningsprosess der de gode idéene vil komme fram underveis i arbeidet.
Viktige spørsmål vi stiller oss er:

  • Hvordan skal lokaldemokratiet fungere i nye Molde kmmune?
  • Hvilke modeller bør vi velge?
  • Hvordan sikrer vi at alle deler av kommunen behandles likt? 
     

Dette er vedtatt av fellesnemnda:

Disse arbeider med demokratimodellen:

Britt Rakvåg Roald, prosjektleder/gruppeleder
Svein Atle Roset, Nesset
Anders Torvik, Nesset
Kari Petrine Fitje Øverås, Nesset
Frits Inge Godø, Midsund
Inger Lise Trønningsdal, Midsund
Odd Helge Gangstad, Midsund
Torgeir Dahl, Molde
Sidsel Rykhus, Molde
Margareth Hoff Berg, Molde

Tillitsvalgt: Cecilie Sandvik (NSF)


Det er blitt utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse for arbeidet med lokaldemokrati. Mer om prosjektbeskrivelsen finner du her.