Fellesnemnda for nye Molde kommune har drøftet målform og administrasjonsspråk, og slår fast at nye Molde kommune er språklig nøytral i prosjektperioden. De har ikke myndighet til å fatte vedtak om språk utover prosjektperioden. Den nye kommunen må derfor behandle ny sak om språk når nytt kommunestyre er kontituert.

Fortsatt nynorsk på enkelte skoler

Etableringen av den nye kommunen får ikke konsekvenser for valg av hovedmål på de enkelte skolene. I dag har Eresfjord barne- og ungdomsskule, Vistdal skule og begge skolene i Midsund nynorsk som hovedmål. Prosjektrådmannen mener at valg av hovedmål på skolene må vurderes enkeltvis også i fremtiden, og at ønske fra skoleledelsen og foreldre, kulturarv og stedets dialekt, da må være sentrale kriterier.

Her finner kan du lese saksfremlegget om målform og administrasjonsspråk (fellesnemnda 20.06.18, sak 22/18)