Bakgrunn

I forbindelse med etablering av nye kommuner har kartverket utformet en tydelig bestilling over hva som må gjøres fra kommunenes side. Overordnet gjelder dette:

  •  Ny gårdsnummerserie i ny kommune
  •  Unik adressering i ny kommune
  •  Endringer i kretsopplysninger i ny kommune
  •  Kvalitetsheving av matrikkel og grunnbok

Dette samstemmer med det som kartleggingsgruppen i høst la frem som prioritert område sett fra dere side:

«Matrikkelen er definert som en «nasjonal felleskomponent». Kartverket har lagt et løp for overgang til ny kommune, et løp som blant annet omhandler matrikkelarbeidet og dekker alt fra omnummerering av gårdsnummerserier, gjennomgang av vegadressene i kommunene for å avdekke doble adressenavn og rette avvik mellom Grunnbok og matrikkel. Dette mener gruppen er et samfunnskritisk arbeid og må prioriteres i tiden fram mot 1.1.2020.»


Arbeidet er tidskrevende og omfattende og det er viktig å komme raskt i gang med det praktiske arbeidet.
Kartverket er en viktig samarbeidspartner i dette delprosjektet og de har stilt ressurser til disposisjon til arbeidet.

Mål med delprosjektet

Gjennomgå og sikre alt innen matrikkelarbeidet frem mot ny kommune.

Deltakere og ressurser

Deltakere oppnevnt av rådmennene:

Molde: Aleksander Aasen Knudsen
Midsund: Kim Arnfinn N. Trosdahl
Nesset: Håvard Tjelle-Sørvik


Ønsker du å lese hele eller laste ned dokumentet? Her finner du det i pdf-format: