Møtet holdes i formannskapssalen i Molde rådhus, og er åpent for alle. Møtet starter klokka 12.00.

Saksliste

  • PS 8/18 Orientering fra prosjektrådmann
  • PS 9/18 Regnskap 2017 og revidert budsjett 2018 for prosjekt nye Molde kommune
  • PS 10/18 Nytt kommunevåpen: Mål, justert fremdriftsplan og valg av jury
  • PS 11/18 Klage på tildeling fra "Bli-kjent-fondet" høsten 2017
  • PS 12/18 Høringssvar om søknad om grensejustering fra Angvik grendalag
  • PS 13/18 Administrativ hovedmodell for nye Molde kommune

Møteinnkalling med alle saksdokumenter finner du her.

Du kan også følge møtet på kommune-tv: Direktesending fra møtet i fellesnemnda kan du følge her!

Opptaket fra møtet blir lagt ut på nyemolde.no etterpå.