Møtet begynner klokka 12.00 og du er velkommen til å følge møtet.

Møtet vil bli streamet direkte. Følg sendinga her!

På sakslista denne gangen står blant annet orienteringssaker fra prosjektrådmannen, fremlegging av budsjett for de tre kommunene og oppnevning av arbeidsgruppe for gjennomgang av interkommunale samarbeid.

Du kan lese hele møteinnkallinga med saksdokumenter her!