Hver enkelt ansatt mottar bare ett tilbud, og de aller fleste blir innplassert.

 

På ansatt-området kan du lese mer om prosessen