Du skal bli hørt og involvert

- Vi legger opp til en bred prosess hvor innbyggere, politikere og ansatte i kommunen skal medvirke underveis. Det blir arrangert folkemøter, workshops og ulike samlinger. Det blir også satt ned arbeidsgrupper som skal arbeidet med utvalgte tema. Det opplyser Björn Gregull som er prosjektleder for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Gi innspill nå!

Allerede nå vil vi høre fra deg! Hva er du fornøyd med, og hva vil du endre eller satse på dersom du var ordfører i nye Molde kommune? Og har du forslag til slagord for den nye kommunen? Du kan sende bidraget ditt på nyemolde.no gjennom hele sommeren og utover høsten. Du bestemmer selv hvor lite eller omfattende du skriver, og du er helt anonym. Trykk her for å bidra med dine innspill

Dagens visjoner «Molde – stikker seg ut» og «Jeg velger meg Nesset» skal ikke brukes videre, og ny visjon blir en del av arbeidet med samfunnsplanen.
-Vi fikk noen forslag i forbindelse med kommunevåpen-prosessen. De tar vi med oss, men vi håper på mange flere forslag, sier prosjektlederen for samfunnsplanen.

Nye Molde kommune på stand

Vil du snakke med oss eller stille spørsmål, så blir det flere anledninger til det. Du treffer nye Molde kommune på stand under Eidsvågdagene (14. og 15. juni), på Midsundfestivalen (13. juli) og på innflytterdagen i Molde 
(7. september). Prosjektleder for nye Molde kommune, Britt Rakvåg Roald, blir å treffe alle dagene.

- Innimellom kan du også treffe oss på rådhusplassen! Vi flytter kontoret ut for å lytte til dine hva du mener om fremtidens Molde, opplyser Gregull som håper at mange vil ta seg tid til å bidra.

Messevegg3 beskjært_700x465.jpg

Bilde: Prosjektleder for nye Molde kommune, Britt Rakvåg Roald, og prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel, Björn Gregull, gleder seg til å treffe mange engasjerte innbyggere under Eidsvågdagene, på Midsundfestivalen og på innflytterdagen. Foto: Bente Sellevoll, Grafia.