Kom med forslag!
Det er kulturbyggingsgruppen, med leder Rolf Jonas Hurlen i spissen, som har fått oppgaven med å organisere arbeidet. Nå vil vi ha forslag! Jo flere, desto bedre!  Vi tar imot forslag frem til 10. januar.
Her kan du laste opp tegninger, og komme med forslag eller tanker rundt dette

Symbol og fargevalg
Dette er ingen konkurranse. Målet er å få så mange og gode innspill at vi kan hente ut noen hovedtrekk. Hva assosierer innbyggerne med nye Molde kommune? Hva står vi for og hva er vi stolte av?

Kulturbyggingsgruppen vil gå igjennom alle forslagene og lage forslag til tema for nytt kommunevåpen. Mer konkret kan det være hva et nytt kommunevåpen bør symbolisere og hvilke farger det er naturlig å velge. Tema for nytt kommunevåpen skal vedtas av fellesnemnda.

Konkurranse blant de profesjonelle
Når fellesnemnda har vedtatt tema, vil vi utfordre minimum tre profesjonelle aktører til å tegne et forslag basert temaet. Prosessen mot nytt kommunevåpen ble vedtatt av fellesnemnda i juni i år, og målet er at nytt kommunevåpen er klart i løpet høsten 2018.