Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Molde kommune oppfordrer offentlig instanser, lokale lag og foreninger til å søke om midler til dette formålet innen 13. desember 2019 via Bufdir sin søknadsportal.
Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen. 

Her kan du lese mer om Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Vi anbefaler at alle leser

  1. regelverket
  2. veilederen
  3. årsplanen

Kontakt 

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Siv Janne Håseth-Eik
fagleder, oppvekst, kultur og velferd.
siv.haaseth-eik@molde.kommune.no / 988 60 801