Bakgrunn

Etablering av nye Molde kommune utløser sammenslåing av NAV-kontorene i de tre kommunene.

Mål og oppgaver

Nye Molde kommune og NAV Møre og Romsdal skal i felleskap etablere en samordnet og brukerrettet NAV-tjeneste for nye Molde kommune, der nærhet, brukeroppfølging og sterke kompetansemiljø er prioritert. Sentrale oppgaver i prosjektet:

 • Utarbeide kartlegginsdokument (kunnskapsgrunnlaget)
 • Beskrive mål og satsingsområder for nye Nav Molde
 • Utarbeide forslag til organsasjonsplan
 • Gjennomføre det som må være på plass innen 2020
   

Styringsgruppe:

 • Prosjektrådmann Arne Sverre Dahl
 • Fylkesdirektør Stein Veland
 • Statlig tillitsvalgt: Sissel Grønvik (Fylkestillitsvalgt AVYO)
 • Kommunal tillitsvalgt: Linda Klausen (Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Molde -representerer alle tre kommunene)
 • Sekretær: Prosjektleder for Nye NAV Molde, Nadine Deidok

Prosjektgruppe:

 • NAV Molde: NAV-leder Nadine Deidok (Prosjektleder)
 • NAV Midsund: NAV-leder Ann Elin Høgseth
 • NAV Nesset: Avdelingsleder Per Gjerde
 • Nye Molde kommune: Kommunalsjef Ann-Mari Abelvik
 • Anne representant fra Nye Molde kommune: Rådgiver Tone Haukebø Silseth
 • Tillitsvalgt stat: Janette Rishaug
 • Tillitsvalgt kommune: Ole Palmer Morewood
 • Verneombud: Ritha Gaarde Næss
 • NAV Møre og Romsdal: Erik Husby