Nyhetsbrev nr. 3, mai 2018

Arne Sverre Dahl, r├ądmann i Molde

Nå kan du søke topplederstillinger

Har du lyst til å bli en del av rådmannens toppledelse i nye Molde kommune? Topplederstillingene lyses ut internt, og alle fast ansatte i Midsund, Molde og Nesset kommuner kan søke. Søknadsfristen er 15. mai.

 
jobbimolde

Assisterende rådmann

 
jobbimolde

Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd

 
jobbimolde

Kommunalsjef helse og omsorg

 
jobbimolde

Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø

 
jobbimolde

Sjef for analyse, innovasjon og utvikling

 
jobbimolde

Personal- og organisasjonssjef

 
jobbimolde

Økonomisjef

 
Administrativ hovedmodell_kart_frimerke

Slik organiseres nye Molde kommune

Nye Molde kommune skal organiseres i tre sektorer og fire stabsavdelinger. Les mer om plassering av funksjoner og oppgaver.