Nyhetsbrev nr. 5, september 2018

Kommunehuset i Nesset

 

Hvem skal jobbe hvor?

Nå starter arbeidet med å avklare hvilke funksjoner som skal plasseres i kommunehusene i Eidsvåg, Midsund og Molde. Forslaget skal være klart før jul i år.

 
Toppledergruppa i nye Molde kommune

 

Toppledelsen er i gang

Rådmann, assisterende rådmann, tre kommunalsjefer og tre avdelingssjefer utgjør toppledergruppen i nye Molde kommune. De møtes ukentlig og møtereferatene er tilgjengelig for alle ansatte.

 
Organisasjonskart_oppdatert september2018

Hvordan skal avdelingene og sektorene organiseres?

Fremdriften og aktivitetene blir litt ulike, men innen 1. juni 2019 skal alle vite hvor de skal jobbe og hva de skal jobbe med.

 
kartleggingssamtaler_illustrasjon

 

Kartleggingssamtale? Du blir innkalt

Er det sannsynlig at du skal jobbe i en av de fire stabsavdelingene? I så fall blir du invitert til en kartleggingssamtale i løpet av høsten. Da kan du si noe om hva du ønsker å arbeide med og hvordan kompetansen din kan utnyttes best mulig.

 
IKT_illustrasjon

Nesset inn i ROR-IKT

I løpet av høsten skal driften av IKT i Nesset kommune flyttes over fra samarbeidet på Nordmøre (IKT Orkide) til samarbeidet i Romsdal (ROR IKT).

 
Stikk ut_1200x620px-fb

 

Har du gått Stikk UT!-tur i sommer?

Sesongen er ennå ikke over, og du har fortsatt mulighet for å vinne festivalpass! Med tre turer i hver av kommunene Midsund, Molde og Nesset kan du delta i konkurransen.